logo
Zam贸wienia Publiczne » Czerwiec 2005
16.06.2005 r.Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Remont klatek schodowych z wymian膮 instalacji elektrycznej, konserwacja dachu, opaska wok贸艂 budynku oraz monta偶 zawor贸w odcinaj膮cych wod臋 zimn膮 w budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Mieszka I - 2 w Inowroc艂awiu".

Inowroc艂aw, dnia 16.06.2005r.

Og艂oszenie

o wszcz臋ciu post臋powania w trybie przetargu

nieograniczonego

o warto艣ci do 60.000 EURO

- wywieszono w miejscu og贸lnie dost臋pnym w dniu 16.06.2005r.

1. Zamawiaj膮cy :聽 Wsp贸lnota Mieszkaniowa przy ulicy聽Mieszka I -2,聽w Inowroc艂awiu,

- w imieniu i na rzecz kt贸rej dzia艂a na mocy umowy o administrowanie,

Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp贸艂ka z o.o. w Inowroc艂awiu,聽

88-100 Inowroc艂aw, ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, woj. kuj.-pom.

REGON 091581150

Telefon 052聽357 58 10 fax. 052聽357 32 32,

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

2. Przedmiot zam贸wienia:聽

"Remont klatek schodowych z wymian膮 instalacji elektrycznej, konserwacja dachu, opaska wok贸艂 budynku oraz monta偶 zawor贸w odcinajacych wod臋 zimn膮 w budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Mieszka I - 2 w Inowroc艂awiu".

Przedmiot zam贸wienia zosta艂 podzielony na dwa zadania:

Zad. I - "Remont klatek schodowych z wymian膮聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 instalacji elektrycznej - 2 klatki schodowe w

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Mieszka I - 2 w Inowroc艂awiu".

Zad. II - "Konserwacja dachu, opaska wok贸艂 budynku

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 oraz monta偶 zawor贸w odcinaj膮cych wod臋聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 zimn膮 w budynku聽Wsp贸lnoty聽Mieszkaniowej聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 przy ulicy Mieszka I -2 聽w Inowroc艂awiu".

3. Tryb art.聽43 ust.1 - przetarg nieograniczony.

4. Termin realizacji zam贸wienia:

- Zad. I - od podpisania umowy do 30 listopada 2005r.

- Zad. II - od podpisania umowy do 31 sierpnia 2005 r.

5. Zamawiaj膮cy nie planuje zebrania z Wykonawcami.

聽聽聽Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie聽 ofert cz臋艣ciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sk艂dania ofert wariantowych.

6. Istotne warunki zam贸wienia mo偶na odebra膰 przy ulicy ks. P. Wawrzyniaka 33 w Inowroc艂awiu, pok贸j nr 1 A, lub drog膮 pocztow膮 (cena 10,00 z艂. brutto).

7. Uprawnieni do kontakt贸w z Wykonawcami s膮:

Maria Sarnowska, tel. (052) 357- 50-16, wew 325,

Maria Jezierska, tel. (052) 357-50-16, wew. 320,

Krystyna Glonek - tel. (052) 357-50-16 w. 304

8. Oferty nale偶y sk艂ada膰 do dnia聽6 lipca聽2005 r. do godz.: 10.00. w sekretariacie, (nr 10), PGKiM Sp. z o. o. ul. ks. P. Wawrzyniaka 33.

9. Otwarcie ofert nast膮pi dnia聽6 lipca聽2005 r., o godz.: 10.30, w siedzibie Zamawiajacego przy ulicy ks. P. Wawrzyniaka 33, pok贸j nr 12

10. W przetragu mog膮 bra膰 udzia艂 Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 spe艂niajacy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 -4, Prawo zam贸wie艅 publicznych oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.

11. Oferty b臋d膮 oceniane wg nast臋puj膮cych kryteri贸w:

cena za wykonanie zam贸wienia聽聽聽聽 waga 100 %

suma:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 100 %

12.聽Wadium w wysoko艣ci: zad. I - 960,00 z艂.,

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 zad. II - 330,00 z艂.

13. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy (ZNWU) w wysoko艣ci 2 % od warto艣ci zam贸wienia

Autor : K. G.
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2005-06-16 15:45:52
Data ostatniej modyfikacji : 2005-06-16 15:45:52
Liczba wy艣wietle艅 : 1025licznik odwiedzin: 3591909