logo
Zam贸wienia Publiczne » Lipiec2005
04.07.2005r. Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania

" Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysoko艣ci 147.918,89 z艂 na termomodernizacj臋 budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy B艂onie 17 w Inowroc艂awiu."

Inowroc艂aw, dnia 04.07.2005r.

Og艂oszenie

o wszcz臋ciu post臋powania w trybie przetargu

nieograniczonego

o warto艣ci聽do 60.000 EURO

- wywieszono w miejscu og贸lnie dost臋pnym w dniu 04.07.2005r.

1. Zamawiaj膮cy :聽Wsp贸lnota Mieszkaniowa przy聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ulicy聽B艂onie 17聽w Inowroc艂awiu,

聽w imieniu i z ramienia kt贸rej dzia艂a na mocy聽 umowy o administrowanie:

Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp贸艂ka z o.o. w Inowroc艂awiu,聽

88-100 Inowroc艂aw, ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, woj. kuj.-pom.

REGON 091581150

Telefon 052聽357 58 10 fax. 052聽357 32 32,

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

2. Przedmiot zam贸wienia:聽

"Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysoko艣ci 147.918,89 z艂 na termomodernizacj臋 budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ul. B艂onie 17 w Inowroc艂awiu".

3. Tryb art.聽43 ust.1 - przetarg nieograniczony.

4. Termin realizacji zam贸wienia:

10 lat od podpisania umowy .

5. Zamawiaj膮cy nie planuje zebrania z Wykonawcami.

聽聽聽Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania聽 ofert cz臋艣ciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

6. Istotne warunki zam贸wienia mo偶na odebra膰 przy ulicy ks. P. Wawrzyniaka 33 w Inowroc艂awiu, pok贸j nr 1 A, lub drog膮 pocztow膮 .

7. Uprawnieni do kontakt贸w z Wykonawcami s膮:

Ewa Piasecka tel. ( 052) 357-20-16 wew.313,

Krystyna Glonek - tel. (052) 357-50-16 w. 304

8. Oferty nale偶y sk艂ada膰 do dnia聽20聽lipca 2005 r. do godz.: 11.00. w sekretariacie, (nr 10), PGKiM Sp. z o. o. ul. ks. P. Wawrzyniaka 33.

9. Otwarcie ofert nast膮pi dnia聽20 lipca聽2005 r., o godz.: 11.30, w siedzibie Zamawiajacego przy ulicy ks. P. Wawrzyniaka 33, pok贸j nr 12

10. W przetragu mog膮 bra膰 udzia艂 Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 spe艂niajacy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 -4, Prawo zam贸wie艅 publicznych oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.

11. Oferty b臋d膮 oceniane wg nast臋puj膮cych kryteri贸w:

suma koszt贸w kredytowych (odsetki,prowizje)聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 waga聽100 %

suma:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 100 %

12.聽Nie jest wymagane wadium

Autor : K. G.
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2005-07-04 15:17:00
Data ostatniej modyfikacji : 2005-07-05 08:11:46
Liczba wy艣wietle艅 : 1010

Redaktor  Data modyfikacji 
Krystyna Glonek  04.07.2005 14:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3596202