logo
Zam贸wienia Publiczne » Sierpie艅 2005
17.08.2005 r. Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Remont balkon贸w w budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Krzywoustego 43 w Inowroc艂awiu".

Inowroc艂aw, dnia 17.08.2005r.

Og艂oszenie

o wszcz臋ciu post臋powania w trybie przetargu

nieograniczonego

o warto艣ci do 60.000 EURO

- wywieszono w miejscu og贸lnie dost臋pnym w dniu聽 17.08.2005r.

1. Zamawiaj膮cy : Wsp贸lnota Mieszkaniowa przy ulicy Krzywoustego 43 w Inowroc艂awiu,

w imieniu i na rzecz kt贸rej dzia艂a na mocy umowy o administrowanie,

Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp贸艂ka z o.o. w Inowroc艂awiu,聽

88-100 Inowroc艂aw, ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, woj. kuj.-pom.

REGON 091581150

Telefon 052聽357 58 10 fax. 052聽357 32 32,

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

2. Przedmiot zam贸wienia:聽

"Remont balkon贸w w budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Krzywoustego 43 w Inowroc艂awiu".

4. Tryb art.聽43 ust.1 - przetarg nieograniczony.

5. Termin realizacji zam贸wienia: od podpisania umowy do 15 pa藕dziernika 2005 r.

6. Zamawiaj膮cy nie planuje zebrania z Wykonawcami.

聽聽聽Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania聽 ofert cz臋艣ciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

7. Istotne warunki zam贸wienia mo偶na odebra膰 przy ulicy ks. P. Wawrzyniaka 33 w Inowroc艂awiu, pok贸j nr 1 A, lub drog膮 pocztow膮 (cena 10,00 z艂. brutto).

8. Uprawnieni do kontakt贸w z Wykonawcami s膮:

Maria Jezierska , tel. (052) 357- 50-16, wew. 320

Maria Sarnowska, tel.聽(052) 357-50-16, wew. 325聽

Krystyna Glonek - tel. (052) 357-50-16 w. 304

9. Oferty nale偶y sk艂ada膰 do dnia聽2 wrze艣nia聽2005 r. do godz.: 13.00. w sekretariacie, (nr 10), PGKiM Sp. z o. o. ul. ks. P. Wawrzyniaka 33.

10. Otwarcie ofert nast膮pi dnia聽2 wrze艣nia 2005 r., o godz.: 13.30, w siedzibie Zamawiajacego przy ulicy ks. P. Wawrzyniaka 33, pok贸j nr 12

11. W przetragu mog膮 bra膰 udzia艂 Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 spe艂niajacy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 -4, Prawo zam贸wie艅 publicznych oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.

12. Oferty b臋d膮 oceniane wg nast臋puj膮cych kryteri贸w:

cena za wykonanie zam贸wienia聽聽聽聽 waga聽100 %

13. Zamawiajacy wymaga wadium w wysoko艣ci 800,00 z艂.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

14. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy (ZNWU) w wysoko艣ci 2 % od warto艣ci zam贸wienia.

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2005-08-17 10:28:19
Data ostatniej modyfikacji : 2005-08-17 10:28:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1018licznik odwiedzin: 3596268