logo
Zam√≥wienia Publiczne » Listopad 2005
15.11.2005 r. OgŇāoszenie o wyniku postńôpowania.

"Dostawa oleju napńôdowego oraz etyliny do stacji paliw PGKiM Sp. z o. o. przy ulicy ToruŇĄskiej 165 w InowrocŇāawiu".

Numer sprawy: DMP –¬† 54/2005¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† InowrocŇāaw , dnia 15 listopada 2005 r.¬†

 

 

 

 

 

OgŇāoszenie o wyniku postńôpowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartoŇõci pow. 130¬†000 EURO

                                  

1.¬†¬†¬†¬†¬† ZamawiajńÖcy:

 

Przedsińôbiorstwo Gospodarki Komunalnej i¬† Mieszkaniowej¬†¬† Sp√≥Ňāka z o.o.

a)¬† kod: 88-100,¬† miejscowoŇõńá: InowrocŇāaw ,¬†¬† wojew√≥dztwo: kujawsko - pomorskie

b)  ulica, ks. Piotra Wawrzyniaka ,  nr domu 33 ,

 c)  nr kier: ( 052) ,tel. 357-58-10, faks 357-32-32,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

 

 

2. Postńôpowanie o udzielenie zam√≥wienia publicznego na:

¬†„Dostawńô oleju napńôdowe oraz etyliny do stacji paliw PGKiM Sp. z .o. o. przy ulicy ToruŇĄskiej 165 w InowrocŇāawiu”.

¬†3. Tryb postńôpowania; przetarg nieograniczony.

  Podstawa Prawna Рart. 43 ust. 3 , ustawy Prawo 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†zam√≥wieŇĄ publicznych.

4. OgŇāoszenie o postńôpowaniu zostaŇāo opublikowane w siedzibie zamawiajńÖcego w dniu 12.09.2005 .

5. Wybrano ofertńô:

                                      

                                       ORLEN Petrocentrum

                                       ul. Zglenickiego 44

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 09-411 PŇāock

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†z cenńÖ:

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -¬† olej napńôdowy 3,54¬† zŇā brutto za 1 litr,

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†-¬†¬†etylina 3,48 zŇā brutto za 1 litr.

 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                 

 

Autor : kg
ZredagowaŇā(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2005-11-15 13:16:29
Data ostatniej modyfikacji : 2005-11-15 13:16:29
Liczba wyŇõwietleŇĄ : 928licznik odwiedzin: 3596185