logo
Zam√≥wienia Publiczne » Listopad 2005
22.11.2005 r. OgŇāoszenie o wyniku postńôpowania.

"System ochrony zakŇāad√≥w ZUSiP i ZakiŇāadu Zieleni PGKiM Sp. z o. o. w InowrocŇāawiu przy ulicy ToruŇĄskiej 165".

Numer sprawy: DMP –¬† 63/2005¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬† InowrocŇāaw , dnia 22 listopada 2005 r.¬†

 

 

 

 

 

OgŇāoszenie o wyniku postńôpowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartoŇõci do¬† 60¬†000 EURO

                                  

- przesŇāano uczestnikom postńôpowania w dniu 22 listopada¬†

  2005 r.

¬†-wywieszono na tablicy ogŇāoszeŇĄ w dniu 22 listopada 2005 r.

- na stronie Internetowej: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl 

 

 

1.¬†¬†¬†¬†¬† ZamawiajńÖcy:

 

¬†Przedsińôbiorstwo Gospodarki Komunalnej i¬† Mieszkaniowej¬†¬† Sp√≥Ňāka z o.o.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†a)¬† kod: 88-100,¬† miejscowoŇõńá: InowrocŇāaw,¬†¬†¬†

          województwo: kujawsko - pomorskie

 b)  ulica, ks. Piotra Wawrzyniaka ,  nr domu 33 ,

 c)  nr kier: ( 052) ,tel. 357-58-10, faks 357-32-32, 

      e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

 

 

2. Postńôpowanie o udzielenie zam√≥wienia publicznego na:

 

„System ochrony zakŇāad√≥w ZUSiP i ZakŇāadu Zieleni PGKiM Sp. z o. o. w InowrocŇāawiu przy ulicy ToruŇĄskiej 165”.

 

3. Tryb postńôpowania; przetarg nieograniczony.

¬† Podstawa Prawna – art. 43 ust. 1 , ustawy Prawo zam√≥wieŇĄ publicznych.

4. OgŇāoszenie o postńôpowaniu zostaŇāo opublikowane w siedzibie zamawiajńÖcego w dniu 04.11.2005 . 

5. Wybrana zostaŇāa oferta: nr 5

                            firma: Koncesjonowana Agencja Ochrony

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† i UsŇāug Detektywistycznych¬†

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† „ARON” Sp. z o. o.

                          adres:  ul. Polna 12

                                    86-031 Osielsko

 

Cena oferty: 125.734,18 zŇā brutto.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Autor : kg
ZredagowaŇā(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2005-11-22 15:06:46
Data ostatniej modyfikacji : 2005-11-22 15:06:46
Liczba wyŇõwietleŇĄ : 890licznik odwiedzin: 3592569