logo
Zam√≥wienia Publiczne » PaŇļdziernik 2006
OgŇāoszenie o zawarciu umowy nr OZU/2006/10/30-1632847.

"Adaptacja na mieszkania pomieszczeŇĄ po byŇāym przedszkolu przy ulicy SŇāonecznej 20 w inowrocŇāawiu".

OGŇĀOSZENIE O ZAWARCIU

UMOWY OZU/2006/10/30-1632847.

Nazwa i adres zamawiajacego

Nazwa:

Przedsińôbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w InowrocŇāawiu.

Adres pocztowy:

ulica:

ks. Piotra Wawrzyniaka 33

MiejscowoŇõńá:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Kod pocztowy:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Wojew√≥dztwo:

InowrocŇāaw¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 88-100¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† kujawsko-pomorskie

osoba upowaŇľniona do kontakt√≥w:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†telefon:

Krystyna Glonek                                                  052 35 64 304

e-mail:                                                                 fax:

pgkim@poczta.internetdsl.pl                                052 357 48 18

OkreŇõlenie przedmiotu zam√≥wienia:

TytuŇā postńôpowania:¬†"Adaptacja na mieszkania pomieszczeŇĄ po byŇāym przedszkolu przy ulicy SŇāonecznej 20¬†¬†w InowrocŇāawiu".

Przedmiotem zamówienia obejmuje: roboty budowlane, instalcje wod-kan., instalacje elektryczne, instalacje c.o.

Wykonawca zaproszony do udziaŇāu w negocjacjach.

Nazwa i adres wykonawcy numer 1

Nazwa:

PPHU "MIKOŇĀAJCZYK"

MirosŇāaw MikoŇāajczyk

Adres pocztowy:

Ulica: Lipowa 26

MiejscowoŇõńá:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Kod pocztowy:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Wojew√≥dztwo:

InowrocŇāaw¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 88-100¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Kujawsko-pomorskie

Telefon:                         fax:

052 352 40 00             052 352 40 00

e-mail:

Autor : kg
ZredagowaŇā(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2006-10-30 13:16:12
Data ostatniej modyfikacji : 2006-10-30 13:16:12
Liczba wyŇõwietleŇĄ : 847licznik odwiedzin: 3593098