logo
Informacje » Przetargi ofertowe pisemne
10-02-2007

Pprzetarg nieograniczony ofertowy pisemny na wynajem lokali uŇľytkowych

Przedsińôbiorstwo Gospodarki Komunalnej i¬† Mieszkaniowej

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†sp. z o.o. w InowrocŇāawiu

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†OGŇĀASZA

                             przetarg nieograniczony

                                  ofertowy pisemny

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†na wynajem lokali uŇľytkowych

 

1.¬† Armii Krajowej 2a,powierzchnia uŇľytkowa-23,95m² (parter).¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Cena wywoŇāawcza -10,00zŇā (netto) za 1m² miesińôcznie.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†WyposaŇľony w instalacje; elektrycznńÖ ,centralne ogrzewanie, wod-kan.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† PrzystńÖpienie do przetargu wymaga wpŇāacenia wadium w wysokoŇõci 500 zŇā pŇāatne¬†¬†¬†¬† w¬† kasie przedsińôbiorstwa¬† w godzinach od 8ºº -9ºº

2.¬† Dworcowa 80,powierzchnia uŇľytkowa-23,59m² (parter).¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Cena wywoŇāawcza -10,00zŇā (netto) za 1m² miesińôcznie.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†WyposaŇľony w instalacje; elektrycznńÖ , wod-kan.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†PrzystńÖpienie do przetargu wymaga wpŇāacenia wadium w wysokoŇõci 500 zŇā pŇāatne¬†¬†¬†¬† w¬† kasie przedsińôbiorstwa¬† w godzinach od 8ºº -9ºº

¬†3 .¬† Kopernika 9a,powierzchnia uŇľytkowa-224,78m²¬† (pomieszczenie strychowe).¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Cena wywoŇāawcza -10,00zŇā (netto) za 1m² miesińôcznie.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†WyposaŇľony w instalacje; elektrycznńÖ ,centralne ogrzewanie, wod-kan.¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†PrzystńÖpienie do przetargu wymaga wpŇāacenia wadium w wysokoŇõci 500 zŇā pŇāatne¬†¬†¬†¬† w¬† kasie przedsińôbiorstwa¬† w godzinach od 8ºº -9ºº

Wyklucza sińô prowadzenia dziaŇāalnoŇõci gastronomiczno rozrywkowej.

Oferty z podaniem ceny za 1 m² powierzchni uŇľytkowej (netto) naleŇľy skŇāadańá do dnia 26.02.2007r. do godz. 10ºº w sekretariacie przedsińôbiorstwa przy ulicy Ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w InowrocŇāawiu (I pińôtro).

Stawka czynszowa nie obejmuje opŇāaty za dostarczenie media tj. gaz, energińô elektrycznńÖ, wodńô, Ňõmieci,c.o. W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Koperta winna byńá opisania tytuŇāem ,,wynajem lokalu uŇľytkowego przy ulicy………………………….”

Przewiduje sińô zawarcie umowy na okres 3 lat.

Szczeg√≥Ňāowych informacji w sprawie wynajńôcia lokali, udziela ¬†Rejon ObsŇāugi MieszkaŇĄc√≥w nr 2 przy ulicy Armii Krajowej 16, tel. 052-357-62-77.

Otwarcie ofert nastńÖpi w dniu 26.02.2007r. o godz. 11ºº w sali narad w siedzibie ZarzńÖdu Przedsińôbiorstwa. Lokale oglńÖdańá moŇľna do ¬†dnia 23.02.2007roku.

WynajmujńÖcy zastrzega sobie prawo uniewaŇľnienia przetargu bez podania przyczyny.

Autor : ROM2
ZredagowaŇā(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2007-02-10 13:06:18
Data ostatniej modyfikacji : 2007-02-10 13:06:18
Liczba wyŇõwietleŇĄ : 1007licznik odwiedzin: 3596159