logo
Zam贸wienia Publiczne » Lipiec 2007
02.07.2007 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu.

"Leasing wielozadaniowego pojazdu specjalistycznego wraz z osprz臋tem dla Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszakniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 71/2007聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 2 lipca 2007 r.聽聽

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

1.聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽118聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

2. Przedmiot zam贸wienia: „Leasing wielozadaniowego pojazdu specjalistycznego wraz z osprz臋tem dla Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu”

3. Opis przedmiotu zam贸wienia wg Wsp贸lnego S艂ownika Zam贸wie艅 (CPV):

聽聽 66.14.00.00聽聽 us艂ugi leasingu

3.1. Przedmiotem zam贸wienia s膮 koszty udzielonego leasingu na dostaw臋 1 sztuki wielozadaniowego pojazdu specjalistycznego wraz z osprz臋tem – fabrycznie nowego o warto艣ci 611.000,00 z艂otych netto.

3.2. Warunki leasingu:

a) leasing operacyjny,

b) raty leasingowe miesi臋czne (spos贸b liczenia rat leasingowych wed艂ug

programu us艂ugodawcy),

c) okres trwania umowy leasingu – 60 miesi臋cy,

d) 艣rodkami rozliczeniowymi za us艂ugi b臋dzie z艂oty polski,

e) termin p艂atno艣ci rat leasingowych b臋dzie okre艣lony w umowie leasingu,

f) warto艣膰 wst臋pnej op艂aty leasingowej nie mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 – 10 %

warto艣ci netto,

g) wysoko艣膰 kwoty wykupu po zako艅czeniu umowy leasingu nie mo偶e

by膰 wy偶sza ni偶 -1 %,

聽聽聽聽聽聽 h). ilo艣膰 rat –60,

i)ubezpieczenie samochodu dokonuje Zamawiaj膮cy w pakiecie

ubezpieczenia u ubezpieczyciela wy艂onionego w drodze przetargu, w

zakresie OC, AC i NW.

Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zam贸wienia: us艂uga

4. Termin wykonania: 60 miesi臋cy.

5. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

6.Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

7. postepowanie og艂oszono w BZP w dniu 02.07.2007 r. pod numerem 109968 - 2007.

8. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

9. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z przedstawicielami bank贸wjest:

聽聽聽聽 a) Krystyna Glonek, tel./faks052 35 64聽304,

10. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl 

11. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku orazprzekazania.

12.Banki zainteresowane post臋powaniem powinny z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych -niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

13. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Banki, kt贸re:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Bank do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

14. W celu potwierdzenia, 偶e Bank posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

14.1. Pe艂nomocnictwo uprawniaj膮ce do podpisywania dokument贸w oferty.

14.2. Warunki og贸lne umowy leasingu.

14.3. O艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1, ustawy prawo zam贸wie艅 publicznych – za艂. nr聽4 do swiz.

14.4. Zestawienie koszt贸w leasingu – za艂. nr 2 do siwz.

14.5. O艣wiadczenie w trybie art. 24, ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych –za艂. nr聽3 do siwz.

14.6. Harmonogram sp艂aty umowy leasingu wg za艂o偶e艅 okre艣lonych w ofercie.

15. Miejsce i termin sk艂adania ofert: sekretariat Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 16 lipca 2007r. do godz. 9.30.

16. Kryteria oceny ofert:

a) suma op艂at leasingowych– 100 %

17. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

18.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw dnia 16 lipca 2007r.o godz. 10.00 (salka konferencyjna).

19.Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni .

20. Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Podpis:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ......................................

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC145 KB POBIERZspecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2007-07-02 11:35:56179
graf.1657.1 KB POBIERZza艂. nr 5 do siwz2007-07-02 11:37:30135
graf.1392.6 KB POBIERZza艂. nr 5 do siwz2007-07-02 11:38:14134
graf.1153.1 KB POBIERZza艂. nr 5 do siwz2007-07-02 11:38:51138
graf.1383.6 KB POBIERZza艂. nr 5 do siwz2007-07-02 11:39:31130
graf.854.2 KB POBIERZza艂. nr 6 do siwz2007-07-02 11:40:02123
graf.893 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz2007-07-02 11:40:52131
.DOC26 KB POBIERZodpowiedzi na zapytania2007-07-10 15:52:09178
graf.650 KB POBIERZtre艣膰 pyta艅2007-07-10 15:52:31134
graf.833.8 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze oferty2007-07-18 12:02:11135
graf.513.8 KB POBIERZZp-122007-07-18 12:04:11129
graf.549.9 KB POBIERZuniewa偶nienie2007-09-28 14:47:57130

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2007-07-02 11:05:41
Data ostatniej modyfikacji : 2007-07-02 11:10:06
Liczba wy艣wietle艅 : 943

Redaktor  Data modyfikacji 
Krystyna Glonek  02.07.2007 10:05poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3596190