logo
Zam贸wienia Publiczne » Marzec 2008
27/03/2008 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Leasing pojazdu przystosowanego do wywozu pojemnik贸w typu SM-110, MGB - 240, PA-1100".

Numer sprawy: DMP. 16/2008聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 27 marca 2008 r.聽聽

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

1.聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽518聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

2. Przedmiot zam贸wienia: "Leasing pojazdu przystosowanego do wywozu pojemnik贸w typu SM-110, MGB-240, PA-1100".

3. Opis przedmiotu zam贸wienia wg Wsp贸lnego S艂ownika Zam贸wie艅 (CPV):

聽聽 66.14.00.00聽聽 us艂ugi leasingu

3.1. Przedmiotem zam贸wienia s膮 koszty udzielonego leasingu na dostaw臋 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu przystosowanego do wywozu pojemnik贸w typu SM-110, MGB-240, PA-1100. Rok produkcji 2008. 艢mieciarka marki: FARID T1M - o warto艣ci: 413.580,00 z艂otych brutto.

3.2. Warunki leasingu:

a) leasing operacyjny,

b) raty leasingowe miesi臋czne (spos贸b liczenia rat leasingowych wg

programu us艂ugodawcy),

c) okres trwania leasingu - 60 miesi臋cy,

d) 艣rodkami rozliczeniowymi za us艂ug臋 b臋dzie z艂oty polski,

e) termin p艂atno艣ci rat leasingowych b臋dzie okre艣lony w umowie leasingu,

f) warto艣膰 wst臋pnej op艂aty leasingowej nie mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 - 10 %

warto艣ci netto,

g) wysoko艣膰 kwoty wykupu po zako艅czeniu umowy leasingu nie mo偶e

by膰 wy偶sza ni偶 -1 %,

聽聽聽聽聽聽 h). ilo艣膰 rat -60,

i)ubezpieczenie samochodu dokonuje Zamawiaj膮cy w pakiecie

ubezpieczenia u ubezpieczyciela wy艂onionego w drodze przetargu, w

zakresie OC, AC i NW.

Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zam贸wienia: us艂uga

Post臋powanie og艂oszono na stronie BZP w dniu 27/03/2008 r., pod numerem: 61860 - 2008

4. Termin wykonania: 60 miesi臋cy.

5. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

6. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

7. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Osob膮 uprawnion膮 do kontakt贸w z Wykonawcami jest: Krystyna Glonek, tel./faks052 35 64聽304.

9. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

10. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku orazprzekazania.

11. Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinny z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych -niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

12. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋 do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

13. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

13.1. Pe艂nomocnictwo uprawniaj膮ce do podpisywania dokument贸w oferty.

13.2. Warunki og贸lne umowy leasingu.

13.3. O艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1, ustawy prawo zam贸wie艅 publicznych - za艂. nr 3 do swiz.

13.4. Zestawienie koszt贸w leasingu - za艂. nr 2 do siwz.

13.5. Harmonogram sp艂aty umowy leasingu wg za艂o偶e艅 okre艣lonych w ofercie.

14. Miejsce i termin sk艂adania ofert: sekretariat Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 8 kwietnia 2008 r. do godz. 09:50.

15. Kryteria oceny ofert:

a) suma op艂at leasingowych - 100 %

16. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

17.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw dnia 8 kwietnia 2008 r.o godz. 10.00 (salka konferencyjna).

18.Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni .

19. Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Podpis:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ......................................

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC137 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2008-03-27 13:50:16182
graf.1712 KB POBIERZZa艂. nr 4 do siwz- opis2008-03-27 14:02:53147
graf.986.1 KB POBIERZZa艂. nr 4 do siwz - opis2008-03-27 14:03:58116
graf.766.6 KB POBIERZza艂. nr 5 do siwz- NIP2008-03-27 14:04:46123
graf.971.7 KB POBIERZza艂. nr 6 do siwz- REGON2008-03-27 14:05:20120
graf.752.8 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze oferty.2008-04-11 08:53:40117
graf.698 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert.2008-04-11 08:54:13124
graf.507.2 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert.2008-04-11 08:54:45117
graf.232.9 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - UZP nr 95505- 20082008-05-08 07:54:04106

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2008-03-27 13:49:14
Data ostatniej modyfikacji : 2008-03-27 13:49:14
Liczba wy艣wietle艅 : 843licznik odwiedzin: 3593140