logo
Zam贸wienia Publiczne » Grudzie艅 2008
17/12/2008 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Leasing samochodu ci臋偶arowego przeznaczonego do zbi贸rki odpad贸w komunalnych".

Numer sprawy: DMP. 71/2008聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 17 grudnia 2008 r.聽聽

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

Numer og艂oszenia w BZP: 263232 - 2008; data zamieszczenia 17/12//2008

Na stronie internetowej: 17/12/2008

Zamieszczenie obowi膮zkowe

Zam贸wienia publiczne

1. Zamawiaj膮cy: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Inowroc艂awiu

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 Zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽518聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

2. Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zam贸wienia:us艂uga

Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 CPV: 66.11.40.00 - 2

3. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl 

Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy- niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

4. Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia

Nazwa nadana zam贸wieniu: "Leasingsamochodu ci臋偶arowego przeznaczonego do zbi贸rki odpad贸w komunalnych".

Przedmiotem zam贸wienia s膮 koszty udzielonego leasingu na dostaw臋: fabrycznie nowego samochodu ci臋偶arowego przystosowanego do wywozu pojemnik贸w typu SM-110, MGB-240, PA-1100. 艢mieciarka hydrauliczna model Minimac 12, z zabudow膮 marki: Mazzocchia, na podwoziu: Daf Fa Lf 220.G15 - o warto艣ci: 345.000,00 z艂otych netto. Szczeg贸艂owy opis zawarty jest w za艂膮czniku nr 4 do siwz.

Warunki leasingu: leasing operacyjny, raty leasingowe miesi臋czne (spos贸b liczenia rat leasingowych wg programu us艂ugodawcy), okres trwania leasingu - 61 miesi臋cy, 艣rodkami rozliczeniowymi za us艂ug臋 b臋dzie z艂oty polski, termin p艂atno艣ci rat leasingowych b臋dzie okre艣lony w umowie leasingu, warto艣膰 wst臋pnej op艂aty leasingowej nie mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 - 10 % warto艣ci netto, wysoko艣膰 kwoty wykupu po zako艅czeniu umowy leasingu nie mo偶e by膰 wy偶sza ni偶 - 1 %, ilo艣膰 rat - 60, ubezpieczenia samochodu dokonuje Zamawiaj膮cy w pakiecie ubezpieczenia u ubezpieczyciela wy艂onionego w drodze przetargu, w zakresie OC, AC i NW.

5. Termin wykonania: 61 miesi臋cy.

6. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

7.Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

8. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

9. Zamawiaj膮cy nie przewiduje mo偶liwo艣ci ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

10. Osob膮 uprawnion膮 do kontakt贸w z Wykonawcami jest: Krystyna Glonek, tel./faks 052 35 64聽304.

11. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋 do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia / nie spe艂nia

12. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

12.1. Pe艂nomocnictwo uprawniaj膮ce do podpisywania dokument贸w oferty.

12.2. Warunki og贸lne umowy leasingu.

12.3. O艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1, ustawy prawo zam贸wie艅 publicznych - za艂. nr 3 do swiz.

12.4. Zestawienie koszt贸w leasingu - za艂. nr 2 do siwz.

12.5. Harmonogram sp艂aty umowy leasingu wg za艂o偶e艅 okre艣lonych w ofercie.

13. Miejsce i termin sk艂adania ofert: sekretariat Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 29 grudnia 2008 r. do godz. 11:50.

14. Kryteria oceny ofert: suma op艂at leasingowych - 100 %

15. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

16. Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw dnia 29 grudnia 2008 r. o godz. 12.00 (salka konferencyjna).

17.Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni.

18. Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

19. Zamawiaj膮cy nie przewiduje mo偶liwo艣ci udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Podpis:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ......................................

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC142 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2008-12-17 12:44:19185
graf.1607.4 KB POBIERZZa艂. nr 4 do siwz- s.12008-12-17 12:48:01128
graf.481.9 KB POBIERZZa艂. nr 4 do siwz- s.22008-12-17 12:49:11128
graf.1079.3 KB POBIERZZa艂. nr 5 do siwz2008-12-17 13:06:48122
graf.1064.3 KB POBIERZZa艂. nr 6 do siwz2008-12-17 13:10:45157
graf.663.1 KB POBIERZOdpowiedzi na zapytania2008-12-23 13:12:17118
graf.317.6 KB POBIERZTre艣膰 pyta艅2008-12-23 13:12:38121
graf.706.3 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.2009-01-05 13:51:44117
graf.657.8 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert.2009-01-05 13:52:37123
graf.579.5 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert.2009-01-05 13:53:30122
graf.812.7 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - po powt贸rzeniu czynno艣ci bad2009-01-22 11:01:22113
graf.519.2 KB POBIERZ s. 22009-01-22 11:02:14113
graf.671.9 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert.2009-01-22 11:03:04115
graf.569.5 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert.2009-01-22 11:03:46115
graf.946.6 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP nr 11792-20092009-01-29 13:50:36116
graf.894.5 KB POBIERZs-22009-03-04 11:52:31111

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2008-12-17 12:43:13
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-14 08:48:48
Liczba wy艣wietle艅 : 864

Redaktor  Data modyfikacji 
Krystyna Glonek  14.01.2009 07:48poka偶 t膮 wersj臋
Krystyna Glonek  17.12.2008 11:43poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 3596224