logo
Zam贸wienia Publiczne » Wrzesie艅 2009 » Pa藕dziernik 2009
05/10/2009 Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Dostawa posi艂k贸w profilaktycznych dla pracownik贸w Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 46/2009聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 5 pa藕dziernika 2009 r.聽聽

Numer og艂oszenia w BZP: 169183 - 2009; data zamieszczenia 05/10/2009

Na stronie internetowej: 05/10/2009

OG艁OSZENIE 0 WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

Zamieszczenie obowi膮zkowe

Zam贸wienia publiczne

1. Zamawiaj膮cy: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Adres pocztowy:

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

Adres strony internetowej: www.pgkimino.pl

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Rodzaj zamawiaj膮cego: Sp贸艂ka z o. o. - w艂asno艣膰 samorz膮dowa, zarz膮dzanie nieruchomo艣ciami

1.1. Osob膮 uprawnion膮 do kontakt贸w z Wykonawcami jest: Krystyna Glonek, tel./ faks 052 35 64聽304.

1.2. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰 jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

1.3. Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy - niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

2. Przedmiot zam贸wienia: "Dostawa posi艂k贸w profilaktycznych dla pracownik贸w Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowroc艂awiu".

Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi

Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony

2.1. Opis przedmiotu zam贸wienia:

a) posi艂ki powinny by膰 艣wie偶o przygotowane i dostarczane jako gor膮ce - ka偶dego dnia inne,

b) ilo艣膰 dzienna posi艂k贸w - do 105 w ka偶dy dzie艅 roboczy. Ostateczne ilo艣ci dzienne posi艂k贸w ustalane b臋d膮 ka偶dego dnia do godz. 8.00, po telefonicznych uzgodnieniach,

c) posi艂ki profilaktyczne powinny by膰 dobrej jako艣ci, r贸偶norodne (urozmaicone) w formie jednego dania,

d) wymagana kaloryczno艣膰 posi艂k贸w - ok.1000 kcal/ posi艂ek,

e) zawarto艣膰 w臋glowodan贸w - ok. 50 % - 55 %,

f) zawarto艣膰 t艂uszcz贸w - ok. 30 %-35 %,

g) zawarto艣膰 bia艂ek - ok. 15 %,

h) mog膮 to by膰 zupy z wk艂adk膮 jak r贸wnie偶 inne dania zachowuj膮ce powy偶sz膮 kaloryczno艣膰,

i) musz膮 by膰 sporz膮dzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla 偶ywienia zbiorowego. Musz膮 by膰 wykonywane ze 艣wie偶ych produkt贸w spo偶ywczych posiadaj膮cych aktualne terminy przydatno艣ci do spo偶ycia,

j) gor膮ce posi艂ki b臋d膮 dostarczane w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku, w dwa miejsca:

- ulica Toru艅ska 165 oraz ulica Bagienna 77,

k) posi艂ki nale偶y dostarczy膰 do godz. 9:15.

4. Wymagania wobec wykonawc贸w:

a) transport po stronie Wykonawcy, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra zdrowia z dnia 19.12.2002 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 179) w sprawie wymaga艅 sanitarnych dotycz膮cych 艣rodk贸w transportu 偶ywno艣ci, substancji pomagaj膮cych w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych sk艂adnik贸w 偶ywno艣ci,

b) posi艂ki b臋d膮 dostarczane w atestowanych opakowaniach spe艂niaj膮cych wymagania sanitarno -epidemiologiczne zgodne z Ustaw膮 z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o materia艂ach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z 偶ywno艣ci膮 (Dz. U. nr 128 poz. 1408 z p贸藕n. zm.).

2.2. Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 55.32.10.00 - 6 us艂ugi przygotowywania posi艂k贸w

55.52.12.00 - 0 us艂ugi dowo偶enia posi艂k贸w

3. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

4. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

5. Zamawiaj膮cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak r贸wnie偶 nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

6. Zamawiaj膮cy nie przewiduje mo偶liwo艣ci ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w.

7. Termin (okres) realizacji zam贸wienia: od 2 listopada 2009 r. do 31 marca 2010 r.

8. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie聽z艂o偶onych przez Wykonawc臋, do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

9. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da, nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;

b) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

c) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy,

d) Decyzj臋 Inspektora Sanitarnego zezwalaj膮c膮 na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie przygotowania posi艂k贸w.

9.1. Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

b) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp (za艂. nr 2 do siwz).

9.2. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 menu z gramatur膮 i okre艣lon膮 kaloryczno艣ci膮.

10. Miejsce i termin sk艂adania ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 19 pa藕dziernika 2009 r. do godziny 9:50, sekretariat 1 pi臋tro.

11. Kryteria wyboru oferty: najni偶sza cena.

12. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

13. Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, dnia 19 pa藕dziernika 2009 r. o godzinie 10:00, salka konferencyjna 1 pi臋tro.

14.Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni.

15. Nie jest wymagane zabezpieczenie nale偶ytego wykonania umowy.

Podpis:

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC154.5 KB POBIERZSpecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2009-10-05 11:05:57220
graf.769.8 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.2009-10-20 13:03:35102
graf.510 KB POBIERZZbiorcze zestawienie ofert2009-10-20 13:04:0899
graf.465.9 KB POBIERZStreszczenie oceny i por贸wnanie z艂o偶onych ofert.2009-10-20 13:04:49103
graf.944.9 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia BZP nr 191991-20092009-10-30 08:50:32100
graf.830.3 KB POBIERZs.22009-10-30 08:50:54112

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2009-10-05 11:05:12
Data ostatniej modyfikacji : 2009-10-05 11:05:12
Liczba wy艣wietle艅 : 860licznik odwiedzin: 3593064