logo
Zam贸wienia Publiczne » Sierpie艅 2006
25.08.2006 r. Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Termomodernizacja budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Daszy艅skiego 17 w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP. 71/2006聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Inowroc艂aw, dnia 25 sierpnia 2006 r.聽聽

OG艁OSZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

1. Nazwa i adres Zamawiaj膮cego

Nazwa:

Wsp贸lnota Mieszkaniowa przy ulicy Daszy艅skiego 17 w Inowroc艂awiu.

Adres pocztowy:

Ulica:

ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Miejscowo艣膰:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Kod pocztowy:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Wojew贸dztwo:

Inowroc艂aw聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 88 – 100聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽kujawsko – pomorskie

Osoba upowa偶niona do kontakt贸w:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Telefon:

Krystyna Glonek聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 052 35 64聽304

e-mail:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Fax:

pgkim@poczta.internetdsl.pl聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 052聽357 48 18

Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w

zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

2. Rodzaj zam贸wienia:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 roboty budowlane

3.Tryb Post臋powania:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Przetarg nieograniczony

4.Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia:

Tytu艂 post臋powania: „Termomodernizacja budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Daszy艅skiego 17 w Inowroc艂awiu“.

Przedmiot zam贸wienia obejmuje prace: docieplenie stropu nad poddaszem, roboty dociepleniowe, wymian臋 okien, wymian臋 drzwi wej艣ciowych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przygotowaniem w臋z艂a cieplnego.

Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 CPV:聽聽聽

45.45.30.00 – 7聽聽 roboty remontowe i renowacyjne

45.33.11.00 – 7instalowanie centralnego ogrzewania

5. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

6. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zam贸wienia – 3 miesi膮ce od podpisania umowy.

8. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy:

1) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli

聽聽聽 ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

2) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮

聽聽聽 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

3) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

4) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋, do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

spe艂nia/ nie spe艂nia

9. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej

dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zam贸wie艅 publicznych, zwanej dalej „ustaw膮”, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do

聽聽聽 ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do聽聽

聽聽聽 rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie

聽聽聽 wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

b) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du

聽聽聽 Skarbowego,

c) o艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅

聽聽聽 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz Fundusz

聽聽聽 Pracy.

1) W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatniego 1 roku, przed dniem

聽聽聽 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i

聽聽聽 miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y

聽聽聽 wykonane nale偶ycie, z艂. nr 2 do siwz (minimum 1 referencja),

b) zamawiaj膮cy 偶膮da za艂膮czenia kserokopii uprawnie艅 budowlanych w specjalno艣ciach

聽聽聽 obj臋tych przedmiotem zam贸wienia,

c) aktualnego wpisu do w艂a艣ciwych Izb Zawodowych.

2) W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca

聽聽聽 jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

3) Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) o艣wiadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp (za艂. nr 3 do siwz),

b) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4ustawyPzp (za艂. nr 4 do siwz).

c) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

4)Kosztorys ofertowy, kt贸ry musi by膰 integraln膮 cz臋艣ci膮 z艂o偶onej oferty. Podstaw膮 do

聽聽聽 opracowania przez Wykonawc臋kosztorysu ofertowego jestprzedmiar rob贸t, b臋d膮cy

聽聽聽 za艂膮cznikiem do siwz. Wykonawca mo偶e przyj膮膰 dowoln膮 form臋 i podstaw臋 wyceny rob贸t.

10. Kryteria oceny ofert:

a) cena wykonania zam贸wienia, stanowi聽聽 聽聽-聽聽聽聽聽聽聽 80 %

b) gwarancja, stanowi聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 -聽聽 20 %

11. Termin sk艂adania ofert:

Data: 08/09/2006godz. 10.30 -otwarcie: 08/09/2006, godz. 11.00

12. Miejsce sk艂adania ofert:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Inowroc艂awiu,

ul. ks. P. Wawrzyniaka 33, sekretariat 1 pi臋tro.

13. Zwi膮zanie ofert膮30 dni.

Podpis:

聽聽聽聽聽 ……………………….

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC211.5 KB POBIERZspecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2006-08-25 08:54:18170
.DOC275.5 KB POBIERZZa艂 nr 6 do siwz- STWiOR2006-08-25 08:55:55197
.DOC96.5 KB POBIERZza艂. nr 6 do siwz STWiOR2006-08-25 08:56:13188
?6.9 KB POBIERZza艂. nr 7 - przedmiary2006-08-25 08:56:40169
?10.2 KB POBIERZza艂. nr 7 - przedmiary2006-08-25 08:57:05179
?1.2 KB POBIERZza艂. nr 7 - przedmiary2006-08-25 08:57:21157
graf.110.8 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 12006-08-25 08:57:54136
graf.111.5 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 22006-08-25 08:58:15131
graf.121.2 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 32006-08-25 08:58:35126
graf.110.3 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 42006-08-25 08:58:52134
graf.111 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 52006-08-25 08:59:10130
graf.111 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 62006-08-25 08:59:32131
graf.109.2 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 72006-08-25 09:00:03126
graf.116.8 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 82006-08-25 09:04:02135
graf.112.5 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 92006-08-25 09:04:19128
graf.112.7 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 102006-08-25 09:04:36140
graf.116.4 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 112006-08-25 09:04:53139
graf.113.8 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 122006-08-25 09:05:13130
graf.115.8 KB POBIERZzad.III. projekt i pozwolenie -132006-08-25 09:05:30138
graf.110.1 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 142006-08-25 09:05:54136
graf.115.1 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 152006-08-25 09:06:12133
graf.114.9 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 162006-08-25 09:06:30133
graf.110 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 172006-08-25 09:07:31136
graf.109.7 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 182006-08-25 09:07:50135
graf.107.5 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 192006-08-25 09:08:07128
graf.110.7 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 202006-08-25 09:08:24143
graf.106.2 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 212006-08-25 09:08:42133
graf.106.3 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 222006-08-25 09:09:00126
graf.109.1 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 232006-08-25 09:09:18121
graf.102.1 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 242006-08-25 09:10:18140
graf.110.2 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 252006-08-25 09:10:40124
graf.109.2 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 262006-08-25 09:10:59138
graf.108.5 KB POBIERZzal. nr 8 do siwz - projekt budowlany 272006-08-25 09:12:45138
.DOC24 KB POBIERZOg艂oszenie o uniewa偶nieniu post臋powania.2006-09-13 11:11:58176

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2006-08-25 08:53:48
Data ostatniej modyfikacji : 2006-08-25 08:53:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1028licznik odwiedzin: 3596236