logo
Zam贸wienia Publiczne » Stycze艅 2007
08.01.2007 r. Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania.

"Wykonanie bada艅 w Zak艂adzie Utylizacji Odpad贸w Komunalnych przy ulicy Bagiennej 16 w Inowroc艂awiu".

Numer sprawy: DMP.2/2007聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Inowroc艂aw, dnia 8 stycznia 2007 r.聽聽

OG艁OSZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

o warto艣ci poni偶ej 60 000 EURO

1.聽聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy:

Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowroc艂awiu

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowo艣膰: Inowroc艂aw

Telefon / faks 052 35 64聽304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

S膮d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapita艂 zak艂adowy Sp贸艂ki: 2聽118聽500, 00 z艂

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowroc艂aw聽聽聽聽聽 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

2.聽聽聽聽聽聽聽 Przedmiot zam贸wienia:

„Wykonanie bada艅 w Zak艂adzie Utylizacji Odpad贸w Komunalnych przy ulicy Bagiennej 16 w Inowroc艂awiu”.

3.聽聽聽聽聽聽聽 Opis przedmiotu zam贸wienia wg Wsp贸lnego S艂ownika Zam贸wie艅 (CPV):

聽聽聽聽聽 74.27.15.00 – 4, 74.31.10.00 – 2.

4. Us艂uga obejmuje wykonanie badania i analizy czysto艣ci i sk艂adu:

a) okresow膮 analiz臋 sk艂adu odciek贸w, w贸d podziemnych i powierzchniowych,

b) badanie morfologii odpad贸w,

c) badanie gazu sk艂adowiskowego,

d) badanie gleby (kondycjonera odpad贸w).

Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony

Rodzaj zam贸wienia: us艂uga.

5. Przedmiot zam贸wienia zosta艂 podzielony na 3 zadania z mo偶liwo艣ci膮 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

Zad. I. – badanie odciek贸w, w贸d podziemnych i powierzchniowych, morfologii odpad贸w,

Zad. II. – badanie gazu sk艂adowiskowego,

Zad. III. – analiza kondycjonera gleby.

6. Termin wykonania: do 20 stycznia 2009 r.

7. Dopuszcza si臋 sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych.

8. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

9. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮:

聽聽聽聽 a) Krystyna Glonek, tel./faks052 35 64聽304,

聽聽聽聽 b) Lidia Owedyk, tel. 052聽352 76 13,

聽聽聽聽 c) Robert 呕uchowski, tel. 052聽352 76 13.

10. Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w

zam贸wienia: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

11. Op艂ata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia b臋dzie pokrywa膰

聽聽聽 jedynie koszty jej druku orazprzekazania.

12.Wykonawca zainteresowany post臋powaniem powinien z艂o偶y膰 wniosek u zamawiaj膮cego z podaniem wszystkich danych firmy -niezb臋dnych do przekazywania zmian i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szego post臋powania.

13. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie Wykonawcy, kt贸rzy:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli

聽聽聽 ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

c) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych przez Wykonawc臋, do oferty, o艣wiadcze艅 i dokument贸w.

Ocena spe艂niania warunk贸w dokonana zostanie na zasadzie:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spe艂nia/ nie spe艂nia

14. W celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zam贸wie艅 publicznych, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do

聽聽聽 ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do聽聽

聽聽聽 rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie

聽聽聽 wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

b) wa偶ny certyfikat akredytacji laboratorium badawczego,

c) o艣wiadczenia wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci podatkowej wobec Naczelnika Urz臋du Skarbowego,

d) o艣wiadczenia wykonawcy, 偶e nie posiada zaleg艂o艣ci wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅

聽聽聽 Spo艂ecznych w op艂acaniu sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne, zdrowotne oraz聽聽 Fundusz Pracy.

14.1.W celu potwierdzenia posiadania przez wykonawc臋 niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia oraz os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) wykazu podobnych wykonanych us艂ug w okresie ostatnich 3 lat, zpodaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i zleceniodawcy, za艂. nr 2 do siwz. Do za艂膮cznika nale偶y do艂膮czy膰 dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e us艂ugi zosta艂y wykonane nale偶ycie (minimum 3 referencje).

14.2.Wype艂nione nast臋puj膮ce za艂膮czniki:

a) formularz ofertowy wykonawcy (za艂. nr 1 do swiz).

b) wykaz podobnych us艂ug (za艂. nr 2 do swiz),

c) o艣wiadczenie w trybie art. 24 ustawy Pzp (za艂. nr 3 do siwz),

d) o艣wiadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4ustawyPzp (za艂. nr 4 do siwz).

15. Miejsce i termin sk艂adania ofert: sekretariat Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw, do dnia 19 stycznia 2007 r. do godz. 9.30.

16. Kryteria wyboru oferty(w % ): cena- 100 %

17. Zamawiaj膮cy nie wymaga wadium.

18.Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowroc艂aw dnia 19 stycznia 2007 r.o godz. 10.00 (salka konferencyjna).

19.Termin zwi膮zaniaofert膮: 30 dni .

20. Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Podpis:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ......................................

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC217 KB POBIERZspecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2007-01-08 14:49:33255
.DOC27.5 KB POBIERZodpowiedzi na zapytania2007-01-10 11:28:12161
graf.773.3 KB POBIERZtre艣膰 pyta艅2007-01-10 11:28:44148
.DOC25.5 KB POBIERZodpowiedzi na zapytania - 22007-01-12 14:26:31167
graf.1084.2 KB POBIERZtre艣膰 pyta艅 22007-01-12 14:27:05125
.DOC26 KB POBIERZOg艂oszenie o wyniku post臋powania.2007-01-26 12:43:18179
graf.621.4 KB POBIERZOg艂oszenie o zawarciu umowy - 12007-03-02 14:37:26129
graf.229 KB POBIERZOg艂oszenie o zawarciu umowy - 22007-03-02 14:37:58118

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2007-01-08 14:48:41
Data ostatniej modyfikacji : 2007-01-08 14:48:41
Liczba wy艣wietle艅 : 927licznik odwiedzin: 3592523