logo
Zam贸wienia Publiczne » Marzec 2007
06.03.2007 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu.

"Termomodernizacja budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej 9 w Inowroc艂awiu".

Urz膮d Zam贸wie艅 Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesy艂anie og艂osze艅 on-line: http://www.uzp.gov.pl

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

Roboty budowlane X聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 publikacja obowi膮zkowa聽聽聽聽聽聽 X

Dostawy聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 publikacja nieobowi膮zkowa

Us艂ugi 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I.1) Nazwa, adresy i osoby upowa偶nione do kontakt贸w

Nazwa:

Wsp贸lnota Mieszkaniowa przy ulicy Armii Krajowej 9 w Inowroc艂awiu.

Adres pocztowy:ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Miejscowo艣膰:

Inowroc艂aw

Kod pocztowy:

88-100

Wojew贸dztwo:

Kujawsko - pomorskie

Nazwisko osoby upowa偶nionej do kontakt贸w:
Krystyna Glonek

Tel.: 052 35 64 304

E-mail:

pgkim@poczta.internetdsl.pl

Fax: 052 35 64 304

Adresy internetowe (je偶eli dotyczy)

Og贸lny adres zamawiaj膮cego (URL): http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod kt贸rym dost臋pne s膮 informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w (URL):

Wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem:

X jak podano wy偶ej dla osoby upowa偶nionej do kontakt贸w

Inny: prosz臋 wype艂ni膰 za艂膮cznik A.I

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:

X jak podano wy偶ej dla osoby upowa偶nionej do kontakt贸w

Inny: prosz臋 wype艂ni膰 za艂膮cznik A.II

Wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub oferty nale偶y przesy艂a膰 na adres:

X jak podano wy偶ej dla osoby upowa偶nionej do kontakt贸w

Inny: prosz臋 wype艂ni膰 za艂膮cznik A.III

I.2) Rodzaj zamawiaj膮cego i g艂贸wny przedmiot lub przedmioty dzia艂alno艣ci

Administracja rz膮dowa centralna

Administracja rz膮dowa terenowa

Administracja samorz膮dowa

Podmiot prawa publicznego

Organ kontroli pa艅stwowej lub ochrony prawa, s膮d lubtrybuna艂

Pa艅stwowa szko艂a wy偶sza

Instytucja ubezpieczenia spo艂ecznego i zdrowotnego

Samodzielny publiczny zak艂ad opieki zdrowotnej

Inny (prosz臋 okre艣li膰): Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, w艂asno艣膰 samorz膮dowa.

Og贸lne us艂ugi publiczne

Obrona

Porz膮dek i bezpiecze艅stwo publiczne

艢rodowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty

komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inne (prosz臋 okre艣li膰): Sp贸艂ka zo.o., w艂asno艣膰 samorz膮dowa - zarz膮dzanie nieruchomo艣ciami mieszkalnymi, zarz膮dzanie nieruchomo艣ciami na zasadzie bezpo艣redniej p艂atno艣ci lub kontraktu.

Zamawiaj膮cy dokonuje zam贸wienia w imieniu innych zamawiaj膮cych聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 tak聽聽聽聽聽聽聽nie X聽聽

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego

„Termomodernizacja budynku Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicyArmii Krajowej 9 w Inowroc艂awiu”.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia oraz miejsce wykonania rob贸t budowlanych, realizacji dostaw lub 艣wiadczenia us艂ug
(Wybra膰 wy艂膮cznie jedn膮 kategori臋 – roboty budowlane, dostawy lub us艂ugi)

(a) Roboty budowlane 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽X

(b Dostawy聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

(c) Us艂ugi聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Realizacja obiektu budowlanego za pomoc膮 dowolnych 艣rodk贸w, zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi przez zamawiaj膮cego

X

Kupno

Dzier偶awa

Najem

Leasing

Inne

Kategoria us艂ug:聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽nr 

G艂贸wne miejsce lub lokalizacja rob贸t budowlanych

Budynek Wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicyArmii Krajowej 9 w Inowroc艂awiu

G艂贸wne miejsce realizacji dostawy

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

G艂贸wne miejsce 艣wiadczenia us艂ug

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

II.1.3) Og艂oszenie dotyczy

Zam贸wienia publicznego聽聽 X聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)聽聽

Zawarcia umowy ramowej 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (je偶eli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Maksymalna liczba 
wykonawc贸w planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawc膮聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Czas trwania umowy ramowej:Okres w latach: lub miesi膮cach: 

Warto艣膰 umowy ramowej (poda膰 wy艂膮cznie dane liczbowe):

Warto艣膰 bez VAT:聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Waluta 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

lub zakres:聽聽 mi臋dzy聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 a聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Waluta: 聽聽聽聽聽

Cz臋stotliwo艣膰 oraz warto艣膰 zam贸wie艅, kt贸re zostan膮 udzielone (je偶eli mo偶liwe do okre艣lenia): 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

II.1.5) Okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia

Termomodernizacja budynku wsp贸lnoty Mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej 9 w Inowroc艂awiu, obejmuje: docieplenie 艣cian, wymiana okien cz臋艣ci wsp贸lnych, wymiana parapet贸w zewn臋trznych, wymiana obr贸bek blacharskich, rynien, rur spustowych, zamurowanie otwor贸w okiennych- okna piwniczne.

II.1.6) Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach potwierdzaj膮cych spe艂nianie przez oferowane dostawy, us艂ugi lub roboty budowlane wymaga艅 okre艣lonych przez zamawiaj膮cego.

1. W celu potwierdzenia, 偶e wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zam贸wie艅 publicznych, zwanej dalej „ustaw膮”, zamawiaj膮cy 偶膮da nast臋puj膮cych dokument贸w:

a) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualnego za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawionego nie w

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC177.5 KB POBIERZog艂oszenie o zam贸wieniu2007-03-06 08:40:29236
.DOC241 KB POBIERZspecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.2007-03-06 08:40:47246
.DOC86 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz -STWiOR2007-03-06 08:41:19215
.DOC147 KB POBIERZza艂. nr 7 do siwz -STWiOR2007-03-06 08:41:42243
?7.8 KB POBIERZza艂. nr 8 do siwz- przedmiary2007-03-06 08:42:06217
graf.2302.2 KB POBIERZza艂. nr 9 do siwz- PB s. 12007-03-06 08:55:46157
graf.2819.3 KB POBIERZza艂. nr 9 do siwz- PB s. 22007-03-06 08:58:54154
graf.2865.5 KB POBIERZza艂. nr 9 do siwz- PB s. 32007-03-06 09:01:39167
graf.2769.3 KB POBIERZza艂. nr 9 do siwz- PB s. 42007-03-06 09:04:04154
graf.3127.7 KB POBIERZza艂. nr 9 do siwz- PB s. 52007-03-06 09:06:43144
.DOC26.5 KB POBIERZModyfikacja specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.2007-03-16 14:36:47191
graf.340.2 KB POBIERZtre艣膰 pyta艅2007-03-16 14:37:12146
.DOC26 KB POBIERZModyfikacja specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.2007-04-06 13:54:50190
graf.760.7 KB POBIERZtre艣膰 pyta艅 22007-04-06 13:55:18166
.DOC26.5 KB POBIERZzmiana terminu skladania ofert2007-04-10 11:34:24189
graf.596.2 KB POBIERZtre艣膰 pyta艅 32007-04-10 11:35:33132
graf.800 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia2007-04-24 14:24:03142
graf.865.1 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia2007-04-24 14:24:43144
graf.810.8 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia2007-04-24 14:25:14147

Autor : kg
Zredagowa艂(a) : Krystyna Glonek
Data wprowadzenia : 2007-03-06 08:33:15
Data ostatniej modyfikacji : 2007-03-06 08:33:15
Liczba wy艣wietle艅 : 1163licznik odwiedzin: 3592598